Corona - Covid -19

Vid besök hos oss:

Tvätta händerna före och efter ditt besök...

Håll avstånd i korridorer och väntrum...

Omboka din tid vid sjukdom...

Munskydd finns att använda ...

Välkommen! 

Vi följer Folkhälsomyndighetens uppmaningar och rekommendationer under pågående Coronapandemi.

Region Skåne och Kunskapscentrum Kvinnohälsa ger oss fortlöpande uppdateringar

om vad som gäller för våra barnmorskemottagningar (BMM). 

 

Vi vill tacka för all hänsyn och omtanke som har visats under panedmin! Det har underlättat vårt arbete mycket! Vi fortsätter att hjälpas åt ta vårt ansvar för att minska smittspridningen.

Det finns många anledningar att söka vår barnmorskemottagning och vårt mål är att även framöver

kunna hålla öppet för alla sökande. Därför behöver vi respektera de restriktioner som vi får.   


Kontakta oss och omboka din tid om du har något eller några av följande symtom:

Hosta

Feber

Halsont

Snuva

Ont i magen

Ring eller maila om du har några frågor...


Senaste uppdatering 2022-03-11

 

 • Vi välkomnar fortfarande alla som söker någon av våra tjänster. Vissa ärende kan vi lösa via telefon eller mailkontakt, men när det fysiska mötet är väsentligt för patientsäkerheten föredrar vi dessa. 


 • Om du är gravid och har blivit sjuk som skulle kunna vara orsakad av Covid 19 ber vi dig att ta ett test. Om testet påvisar Covid-19 är det ytterst viktigt att du kontaktar din barnmorska snarast. En extra kontakt kommer att ske med förlossningsavdelningen på CSK för vidare utredning om ev riskfaktorer föreligger och isåfall finns rutiner som följs därefter.   

 

 • Är du sjuk och förväntas föda under din sjukdomstid skall du kontakta förlossningsavdelningen så att de kan förbereda plats åt dig på bästa sätt. De samarbetar med infektionskliniken och vid behov av läkarbedömning och ev provtagning samordnas detta.

   

 • Föräldragrupperna sker digitalt via Teams och vid tre tillfällen/grupp.  Vi går igenom och samtalar om normal förlossning, anknytning, smärtlindring, komplikationer, amning och tiden efter barnets födelse. Vi rekommenderar även att blivande föräldrar tar del av de förberedande förlossningsfilmer ni bl a kan hitta via följande länker:  

   

  https://www.1177.se/Skane/barn--gravid/graviditet/foraldrastod-och-information-till-blivande-foraldrar/


  https://www.karolinska.se/latensfas  Onlinekurs för gravida: www.fodautanradsla.se går att beställa mot en kostnad.


 • Under själva förlossningen får en frisk anhörig följa med den födande kvinnan. Efter förlossningen får pappa/partner stanna kvar under BB-tiden. Vid planerat och akut kejsarsnitt får en partner/anhörig vara med i operationssalen. När barnet är fött får den anhörige ta hand om barnet på anvisad plats vanligen förlossningsrum eller BB-avdelningen. 


 • Besökstider på BB kl.08.00-20.00 gäller enbart frisk partner (oftast barnafadern)   


 • Tidig hemgång kan ske tidigast 6 tim efter förlossningen. I det fallet man väljer en sådan tidig hemgång blir det oftast inte aktuellt att mellanlanda på BB. Man kommer sen tillbaka inom ett par dagar till BB-mottagningen för ett återbesök då man undersöker barnet med barnläkarundersökning, hörseltest, PKU och barnets syreupptagning, bilicheck (prov för ev nyföddhetsgulsot) samt hur det fungerar med amning och eller ev tillmatning.   
 

CORONA - Covid-19